Bán Nhà Hòa Khánh Nam Liên Chiểu đường Kiệt huỳnh thị bảo hòa 235 lô 9x

  • 4 tháng trước
  • 120 lượt xem
  • Top #1 được quan tâm tại Liên Chiểu
  • Bán Nhà Hòa Khánh Nam Liên Chiểu đường Kiệt huỳnh thị bảo hòa 235 lô 9x
  • Bán Nhà Hòa Khánh Nam Liên Chiểu đường Kiệt huỳnh thị bảo hòa 235 lô 9x
  • Bán Nhà Hòa Khánh Nam Liên Chiểu đường Kiệt huỳnh thị bảo hòa 235 lô 9x
  • Bán Nhà Hòa Khánh Nam Liên Chiểu đường Kiệt huỳnh thị bảo hòa 235 lô 9x
2 tỷ

https://landmap.vn/properties/2096ban-nha-hoa-khanh-nam-lien-chieu-duong-kiet-huynh-thi-bao-hoa-235-lo-9x/