Bán Đất Hai Mặt Tiền Nam Hòa Xuân đường 7m5 B2.77 lô 3x - Đường thông NHX

  • 1 tháng trước
  • 63 lượt xem
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Cụm B2-6X đến 10X Nam Hòa Xuân đường 7m5 B2.77 lô 3x
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Cụm B2-6X đến 10X Nam Hòa Xuân đường 7m5 B2.77 lô 3x
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Cụm B2-6X đến 10X Nam Hòa Xuân đường 7m5 B2.77 lô 3x
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Cụm B2-6X đến 10X Nam Hòa Xuân đường 7m5 B2.77 lô 3x
5.5 tỷ

https://landmap.vn/properties/ban-dat-hai-mat-tien-cum-b2-6x-den-10x-nam-hoa-xuan-duong-7m5-b2-77-lo-3x-2357/