Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ

  • 2 năm trước
  • 458 lượt xem
  • Top #7 được quan tâm tại Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
1.85x tỷ (x nhỏ)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-duong-kiet-3-5m-cam-le-3097/