Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ

  • 2 tháng trước
  • 66 lượt xem
  • Top #3 được quan tâm tại Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
  • Bán Đất Nền Kiệt 3.5m đường Nguyễn Nhàn Hòa Thọ Đông Cẩm Lệ
1.85 tỷ

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-duong-kiet-3-5m-cam-le-3097/