Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Bích Khê B1-74 lô x - Đối diện trường học

  • 7 tháng trước
  • 95 lượt xem
Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Bích Khê B1-74 lô 7x
3.4x tỷ (x trung bình)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-hoa-xuan-mo-rong-hoa-xuan-duong-bich-khe-b1-74-lo-7x-12540/