Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Lê Ấm B1-67 lô 1x

  • 5 tháng trước
  • 59 lượt xem
Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Lê Ấm B1-67 lô 1x
3.5x tỷ (x trung bình)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-hoa-xuan-mo-rong-hoa-xuan-duong-le-am-b1-67-lo-1x-13205/