Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Thanh Lương 29 B1-149 lô 1x - Gần sông Đô Tỏa

  • 9 tháng trước
  • 127 lượt xem
Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Thanh Lương 29 B1-149 lô
3.x tỷ (x nhỏ)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-hoa-xuan-mo-rong-hoa-xuan-duong-thanh-luong-29-b1-149-lo-13467/