Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Thiều Chửu B1-116 lô 2x - Gần sông Đô Tỏa

  • 1 tháng trước
  • 42 lượt xem
Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Thiều Chửu B1-116 lô
3.7x tỷ (x nhỏ)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-hoa-xuan-mo-rong-hoa-xuan-duong-thieu-chuu-b1-116-lo-15502/