Bán Đất Nền Nam Cầu Nguyễn Tri Phương Hòa Xuân đường Thanh Lương 22 B1-92 lô 4x

  • 2 tháng trước
  • 60 lượt xem
Bán Đất Nền Nam Cầu Nguyễn Tri Phương Hòa Xuân đường Thanh Lương 22 B1-92 lô
3.8x tỷ (x lớn)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-nam-cau-nguyen-tri-phuong-hoa-xuan-duong-thanh-luong-22-b1-92-lo-15175/