Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Bích Khê B1-74 lô 2x - Đối diện trường học

  • 2 tháng trước
  • 71 lượt xem
Bán Đất Nền Hòa Xuân Mở Rộng Hòa Xuân đường Bích Khê B1-74 lô
3.8x tỷ (x nhỏ)

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-hoa-xuan-mo-rong-hoa-xuan-duong-bich-khe-b1-74-lo-14338/