Bán Đất Hai Mặt Tiền Đảo 1 - Đảo 2 Hòa Xuân đường Nguyễn Mỹ + Vũ Thành Năm B1-25 lô X

  • 1 tuần trước
  • 17 lượt xem
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Nguyễn Mỹ + Vũ Thành Năm B1-25 lô X
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Nguyễn Mỹ + Vũ Thành Năm B1-25 lô X
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Nguyễn Mỹ + Vũ Thành Năm B1-25 lô X
  • Bán Đất Hai Mặt Tiền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Nguyễn Mỹ + Vũ Thành Năm B1-25 lô X
13.3 tỷ

https://landmap.vn/properties/ban-dat-hai-mat-tien-dao-1-dao-2-hoa-xuan-duong-nguyen-my-vu-thanh-nam-b1-25-lo-x-4431/