• Bán Đất Nền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh Văn Chấp B1.42 lô 0x
  • Bán Đất Nền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh Văn Chấp B1.42 lô 0x
  • Bán Đất Nền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh Văn Chấp B1.42 lô 0x
  • Bán Đất Nền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh Văn Chấp B1.42 lô 0x
3.85 tỷ

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-dao-1-dao-2-hoa-xuan-duong-dinh-van-chap-b1-42-lo-0x-3443/