Bán Đất Nền Đảo 1 - Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh Văn Chấp B1-42 lô 1x

  • 6 ngày trước
  • 34 lượt xem
  • Top #10 được quan tâm tại Hòa Xuân
Bán Đất Nền Đảo 1 – Đảo 2 Hòa Xuân đường Đinh văn chấp B1-42 lô 1x
4.05 tỷ

https://landmap.vn/properties/ban-dat-nen-dao-1-dao-2-hoa-xuan-duong-dinh-van-chap-b1-42-lo-1x-4510/